X

להצעת מחיר משתלמת מלאו פרטים

תקנון

תקנון לשימוש באתר האינטרנט Ebony Hands

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.  

אתר האינטרנט www.ebonyhands.co.il הינו שייך ל"אבוני האנדס" פטור מספר: 337731566.
האתר הינו פלטפורמה לתיווך בין לקוחות למעסה שנבדק ואושר על ידי אבוני האנדס.
כאשר ההזמנה נעשית באופן מקוון באתר האינטרנט של אבוני האנדס.

למען הנוחות תקרא אבוני האנדס – החברה ו/או הנהלת האתר. הגולש באתר – המשתמש ו/או הלקוח ו/או המזמין.

אתר האינטרנט של אבוני הנדס שכתובתו www.ebonyhands.co.ilיקרא להלן – ."האתר".

הוראות כלליות:

 1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לקהל הלקוחות בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה. כל אדם מוזמן ורשאי לעשות שימוש באתר ולהזמין את השירותים המוצעים בו, הכל בכפוף לקבלת מלוא תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.
 2. על המבקש לעשות שימוש באתר להזדהות ולהירשם בפרטיו שלו בלבד. הירשמות לאתר זה באמצעות פרטים של אדם אחר, אם מתוך התחזות ואם מכל סיבה שהיא מהווה עבירה פלילית, כמו גם תקשה על מתן תיאום הטיפול.
 3. הגלישה באתר ו/או השימוש בו ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 4. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המשתמש, אם יפר את תנאי התקנון וכן מכל סיבה אחרת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (דוגמא לסיבה לחסימת שימוש עשויה להיות חשש לשימוש שלא כדין באתר, בניגוד לתקנון, מתוך כוונה לפגוע באדם כלשהו או בכלל, מתוך כוונה להפרת הדין).
 5. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 6. אין לעשות באתר או באמצעותו ו/או בכל מידע המופיע בו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות ו/או שימוש שאינו מורשה במפורש על ידי הנהלת האתר ובכלל זה חל איסור על כל העתקה, הפצה, סריקה, שכפול ו/או כל שימוש אחר בכל מדיה פרסומית של איזה מהתכנים המפורסמים או המוצעים באתר, אם במידע שפורסם על ידי הנהלת האתר ואם מידע שפורסם ע"י מי מהמשתמשים באתר
 7. הזמנת השירות באתר כמו גם ההרשמה כמנוי מיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.
 8. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
 9. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת ישנה בצורך לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי/הלקוח על מנת שניתן יהיה לספק את השירות ברמה טובה ואיכותית ולשביעות רצון המזמין.
 10. חל איסור לעשות כל שימוש מסחרי באתר.
 11. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 12. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.
 13. מזמין הטיפול באתר מתחייב לנהוג עם המטפל שיתואם לו למתן הטיפול, בצורה מכובדת ולא לפגוע בו בשום דרך.
 14. הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר ו/או את הגולשים באתר.
 15. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת, אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו, שיפורו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 16. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר ובעליו בלבד.
 17. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 18. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 19. חל איסור להעתיק, לפרסם ו/או לעשות שימוש באיזה סוג של תוכן ו/או מידע המפורסם באתר לרבות תמונות, קול, תוכן וכל מידע אחר.
 20. חל איסור לעשות שימוש באתר לצורך העברת וירוס או כל קוד מחשב אחר לצורך פגיעה באחרים או בכלל.

מדיניות הפרטיות באתר:

 1. ידוע ומוסכם על הגולש כי לצורך מתן הטיפול עליו להשאיר עם הזמנת הטיפול, את פרטיו האישיים לרבות שם מלא, כתובת המיועדת לקבלת הטיפול, ת"ז, כתובת דוא"ל, מספר טלפון נייד ופרטים נוספים שידרשו לצורך יצירת קשר עם הלקוח ומתן הטיפול לרבות פרטי אמצעי התשלום. פרטי הלקוח ישמרו במאגר המידע שבאתר ולא יפורסמו ברבים ומטרתם יצירת קשר עם הלקוח ותיאום מתן הטיפול והשירות ולצורך התשלום.
 2. הינך מאשר בזאת כי הפרטים האישיים שמסרת נמסרו מרצונך החופשי.
 3. חל איסור לפגוע בפרטיותם של משתמשים אחרים באתר בדרך כלשהי או מסיבה כלשהי.
 4. גולש שיהיה מעוניין בכך, יוכל להירשם כמנוי באתר. עם הרישום באתר תונפק למשתמש הרשום סיסמה ושם משתמש. סיסמה ושם המשתמש הינם לשימוש בלעדי ופרטי של המשתמש בלבד ואינם ניתנים להעברה לאחר. על המשתמש לשמור בעצמו על אי חשיפת הסיסמה ושם המשתמש. במידה וידוע למשתמש על שימוש לא מורשה בסיסמה ו/או שם המשתמש שקיבל, עליו להודיע על כך להנהלת האתר ללא דיחוי.
 5. הנהלת האתר לא תהא אחראית על כל נזק שעשוי להיגרם למשתמש כתוצאה מאיבוד סיסמתו או שם המשתמש שלו או שימוש לא מורשה בהם כתוצאה מאבדן גניבת מכשיר נייד וכדומה.
 6. יובהר כי ניתן לגלוש באתר גם ללא צורך ברישום כמנוי.
 7. אבוני האנדס מתחייבת לפעול כמייטב יכולתה על מנת להגן על פרטיות המשתמשים באתר ופרטייהם האישיים. נתונים אישיים אלה ישמרו במאגרי המידע של אבוני האנדס, שתפעל במיטב המאמצים על מנת לשמור על מידע זה באופן אישי ודיסקרטי.
 8. כל המידע האישי שנמסר לאבוני האנדס במסגרת השימוש באתר על ידי הגולשים בו, משמש אותה למטרת הענקת שירות טוב יותר, שיפור איכות השירות והתאמת תכנים לצרכים ולהרגלי השימוש של הגולשים ולקוחות האתר, ולמטרה זו בלבד.
 9. על אף האמור בסעיף 28 לעיל, אבוני הנדס עשויה לעשות שימוש במידע שמסרת לצורך שיפור השירות והתוכן, טיוב האתר ואיכותו. לשם כך עשויה אבוני הנדס להסתייע בצדדים שלישיים, באופן שלא יזהה את המשתמשים או הגולשים. כמו כן, לצורכי שיפור השירות ואיכות האתר כאמור לעיל, עשויה החברה למסור מידע רלוונטי לתאגידים קשורים, חברה בת או חברה אם או חברה שבשליטתה וכדומה, והכל תוך שמירה קפדנית על פרטיות הגולשים, מבלי לחשוף את זהותם ברבים, והכל לצרכי שיפור האיכות כאמור ובמידת הצורך בלבד.
 10. אבוני הנדס עשויה לעשות שימוש בפרטי הגולשים שנמסרו, וזאת בכדי ליצור קשר עם הגולש באמצעות שליחת הודעות בדוא"ל או מסרונים ע"פ הפרטים שמסר הלקוח באתר, וזאת על מנת ליידע את הלקוח במידע בקשר עם שימושו באתר כמו גם תוכן פרסומי רלוונטי. במידה והמשתמש מעוניין בקבלת תוכן זה עליו לסמן וי במשבצת המתאימה לכך להלן, ובסימון משבצת זו מאשר קבלת תוכן זה באמצעות מסרונים ו/או דוא"ל. בכל עת יכול המשתמש לבחור שלא לקבל עוד תוכן פרסומי זה, וזאת באמצעות מחיקת פרטי הגולש מרשימת הדיוור של האתר או בשליחת הודעה באמצעות כתובת הדוא"ל של אבוני הנדס info@ebonyhands.co.il.
 11. למען הסר ספק יצוין כי השימוש במידע האישי של המשתמש כמתואר לעיל, חל גם שימוש זה באמצעות חברות ותאגידים הקשורים לאבוני האנדס והפועלים מטעמה לצורך אספקת השירותים שבאתר זה (לרבות חברת כרטיס אשראי לצורך ביצוע התשלום וכדומה), והכל רק לצורך מתן השירותים למשתמש, ורק במידה הנדרשת.

הזמנת השירות:

 1. אופן ביצוע הזמנת הטיפול – הזמנת הטיפול נעשית באופן עצמאי על ידי הלקוח/המשתמש באמצעות האתר. לאחר שהמשתמש בחר את סוג הטיפול, משך הטיפול, יהא עליו למלא את פרטיו האישיים לצורך יצירת קשר, מקום קבלת הטיפול, כמו גם את פרטי אמצעי התשלום.
 2. הזמנת טיפול תסתיים עם התשלום המלא עבור הטיפול על ידי הלקוח, במועד הזמנת הטיפול (התשלום הוא מראש), וקבלת אישור מהאתר על תיאום מתן הטיפול.
 3. לאחר אישור קבלת התשלום, תעביר אבוני הנדס למזמין קבלה עבור התשלום לכתובת הדוא"ל אותה מסר המזמין בעת הזמנת השירות. המזמין מאשר כי העברת הקבלה לתיבת הדואר הלקטרונית שמסר כאמור, מהווה קבלה עבור התשלום ואין הוא עומד על קבלת העתק קבלה גם באופן פיזי בדואר או באופן אחר.
 4. לאחר אישור התשלום וסיום הזמנת הטיפול, תפעל אבוני האנדס לתיאום הטיפול בין הלקוח לבין המטפל בצורה הטובה והמהירה ביותר, והכל בכפוף לעמידה בכל תנאי התקנון ובמתחם הסבירות, ובתנאי שההזמנה בוצעה לפחות שעתיים לפני מועד מתן הטיפול המבוקש.
 5. במידה ומסיבה כלשהי לא אושרה הזמנת הטיפול או שהטיפול בוטל ע"י אבוני הנדס או מי מטעמה, יושב כספו של המזמין בתוך 14 ימי עסקים ממועד ההזמנה.
 6. כל מי שמזמין שירות מאתר ״אבוני האנדס״ מתחייב לחתום על טופס כרטיס מטופל בתחילת הטיפול

 

 

מדיניות ביטולי טיפולים ע"י הלקוח:

 1. לאחר הזמנת הטיפול פועלת אבוני הנדס לתאם את הטיפול לשביעות רצונו של הלקוח/המשתמש שהזמין את הטיפול.
 2. במידה ומסיבה כלשהי, לאחר הזמנת הטיפול, ביקש המזמין לבטל את הטיפול, יחולו ההוראות הבאות:
  1. הודעת ביטול טיפול שהוזמן תעשה באמצעות שליחת הודעת דוא"ל לכתובת הדוא"ל של אבוני הנדס Info@ebonyhands.co.il וזאת בנוסף להודעה טלפונית של המזמין על רצונו לבטל את הטיפול (להלן – "הודעת הביטול").
  2. במידה והודעת הביטול כאמור לעיל נמסרה על ידי המזמין בסמוך למועד הטיפול בין 2-6 שעות לפני הטיפול, יושב למזמין כספו, בניכוי 150 ש"ח, וזאת בתוך 14 ימים ממועד הביטול. במידה והודעת הביטול נשלחה פחות מ-2 שעות טרם מועד הטיפול שהוזמן, לא יהא המזמין זכאי להחזר כלשהו, על אף שלא קיבל את הטיפול.

 

 1. ידוע למשתמשי האתר כי יתכנו מקרים בהם טיפול שהוזמן בהתאם לתנאי האתר עשוי להיות מבוטל ע"י הנהלת האתר, מסיבות שונות. במקרה שכזה יושב כספו של הלקוח במלואו ולא ינתן פיצוי נוסף מעבר למה שהלקוח שילם, וללקוח לא תהיה כל טענה נוספת לעניין זה. בכל מקרה הנהלת האתר שומרת לה את הזכות שלא לאשר מתן טיפול בהתאם לשיקול דעתה.

 

 1. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

 

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל